Επιλέξτε να βρείτε θετικά στοιχεία στη δυσκολία σας

Γιατί να δοκιμάσω αυτήν την πρακτική

Οι μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που υιοθετούν μια στάση μεγαλύτερης αποδοχής προς τις δυσκολίες τους είναι πιο υγιείς, ευτυχισμένοι, λιγότερο θλιμμένοι και πιο ανθεκτικοί. Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στο ότι η επιλογή να δουν τα θετικά στη δυσκολία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες.

Οι άνθρωποι που βρίσκουν όφελος στις δυσκολίες τους αναφέρουν μεγαλύτερο σκοπό στη ζωή, ελπίδα για το μέλλον και πεποίθηση στην ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα δυσάρεστη κατάσταση στη ζωή τους. Έπειτα, είναι περισσότερο πιθανό να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν τον πόνο και να κάνουν καλύτερη χρήση της κοινωνικής υποστήριξης. Επίσης, είναι λιγότερο πιθανό να βασίζονται σε στρατηγικές αποφυγής για να ξεφύγουν από τον πόνο τους. Ακόμη και η σωματική τους αντίδραση στον πόνο είναι διαφορετική. Όλα αυτά – παρά κάποιο είδος μαγικής σκέψης – είναι ο λόγος που η αναζήτηση θετικών στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερη κατάθλιψη, υψηλότερη ικανοποίηση στον γάμο, λιγότερες καρδιακές προσβολές και ισχυρότερο ανοσοποιητικό σύστημα.

Ωστόσο, η έρευνα δεν υποδηλώνει ότι η πιο χρήσιμη προσέγγιση είναι να μετατρέπετε όλα τα δυσάρεστα σε κάτι θετικό. Αντίθετα, είναι η ικανότητα να παρατηρείτε το θετικό ενόσω αντιμετωπίζετε πράγματα που είναι δύσκολα. Στην πραγματικότητα, η ικανότητα να βλέπετε τόσο το θετικό όσο και το αρνητικό συσχετίζεται με καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε σχέση με το να επικεντρώνεστε αποκλειστικά στα θετικά. Η αναζήτηση του θετικού στη δυσκολία βοηθά περισσότερο όταν είστε επίσης σε θέση να αναγνωρίσετε ρεαλιστικά και τον πόνο που υπάρχει ταυτόχρονα.

Πώς να εφαρμόσω αυτήν την πρακτική

Επιλέξτε μια δύσκολη κατάσταση που βιώνετε (πρόσφατα ή επανειλημμένα) στη ζωή σας. Ποια οφέλη, αν υπάρχουν, έχετε βιώσει από αυτή τη δυσκολία; Με ποιον τρόπο έχει βελτιώσει τη ζωή σας; Έχετε αλλάξει με κάποιον θετικό τρόπο ως αποτέλεσμα της προσπάθειάς σας να αντιμετωπίσετε αυτήν την εμπειρία;

Παρακάτω υπάρχει μια λίστα με τις πιο συνηθισμένες θετικές αλλαγές που αναφέρονται ως απάντηση σε δυσκολίες, απώλειες ή τραύματα. Σκεφτείτε εάν αναγνωρίζετε κάποια από αυτά τα οφέλη στον εαυτό σας:

  • Ένα αίσθημα προσωπικής δύναμης. Πώς αποκάλυψε αυτή η εμπειρία τη δύναμή σας; Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεστε για τον εαυτό σας και για το τι είστε ικανοί να καταφέρετε; Πώς έχετε εξελιχθεί προσωπικά ή έχετε αλλάξει ως αποτέλεσμα της διαχείρισης αυτής της εμπειρίας; Ποιες δυνάμεις έχετε χρησιμοποιήσει για να βοηθήσετε τον εαυτό σας να αντιμετωπίσει αυτήν την εμπειρία;
  • Αυξημένη εκτίμηση για τη ζωή. Αισθάνεστε μεγαλύτερη εκτίμηση για τη ζωή ή μεγαλύτερη απόλαυση των καθημερινών εμπειριών; Είστε πιο διατεθειμένοι να απολαμβάνετε απλές στιγμές; Είστε πιο διατεθειμένοι να αναλαμβάνετε συνειδητά ρίσκα; Ξεκινήσατε να δίνετε περισσότερο χρόνο και ενέργεια στα πράγματα που σας χαροποιούν ή έχουν σημασία για εσάς;
  • Πνευματική ανάπτυξη. Mε ποιους τρόπους σάς έχει βοηθήσει αυτή η εμπειρία να αναπτυχθείτε πνευματικά; Έχετε ανανεώσειτην πίστη σας ή έχετε επανασυνδεθεί με κοινότητες ή ανθρώπους που έχουν σημασία για εσάς; Έχετε εμβαθύνει την κατανόησή σας ή την προθυμία σας να βασίζεστε σε κάποια θρησκευτική ή πνευματική παράδοση; Νιώθετε ότι έχει εμπλουτιστεί η σοφία ή η οπτική σας;
  • Βελτιωμένες κοινωνικές συνδέσεις και σχέσεις με άλλους. Πώς έχει ενισχύσει αυτή η εμπειρία τις σχέσεις σας με φίλους, οικογένεια ή άλλα μέλη της κοινότητάς σας; Σας έχει βοηθήσει να καλλιεργήσετε μεγαλύτερη ενσυναίσθηση για τις δυσκολίες των άλλων; Σας έχει κινητοποιήσει να κάνετε θετικές αλλαγές στις σχέσεις σας;
  • Αναγνώριση νέων δυνατοτήτων και κατευθύνσεων στη ζωή. Τι θετικές αλλαγές έχετε κάνει στη ζωή σας ως αποτέλεσμα αυτής της εμπειρίας; Έχετε θέσει νέους στόχους; Έχετε διαθέσει χρόνο για να κάνετε πράγματα που μπορεί να μην είχατε σκεφτεί νωρίτερα; Έχετε βρει μια καινούργια αίσθηση σκοπού στη ζωή σας ή έχετε καταφέρει να κατευθύνετε την εμπειρία σας προς την προσφορά βοήθειας σε άλλους;


Βιβλιογραφική αναφορά

  • McGonigal, K. (2015). The upside of stress: Why stress is good for you (and how to get good at it). London: Penguin Random House.