Θεραπεία οικογένειας

Οι λόγοι για τους οποίους μια οικογένεια αποφασίζει να αρχίσει θεραπεία αφορούν συνήθως αλλαγές και μεταβάσεις στα αναπτυξιακά στάδια του κύκλου ζωής της, καθώς και εξωγενείς παράγοντες, όπως:

 • γέννηση παιδιών
 • παιδιά στην εφηβεία
 • ενηλικίωση παιδιών και αποχωρισμός από τη γονεϊκή εστία
 • διαζύγιο ή θάνατος γονέων
 • εμφάνιση χρόνιας νόσου
 • οικονομικές δυσκολίες
 • αλλαγές επαγγελματικής απασχόλησης ή/και σχολείων
 • μετακομίσεις
 • μετανάστευση κ.α.


Eπιπρόσθετα λειτουργικά ζητήματα που μπορούν να οδηγήσουν μια οικογένεια σε θεραπεία είναι τα ακόλουθα:

 • έντονες συγκρούσεις
 • έλλειψη επικοινωνίας
 • σύγχυση ρόλων
 • άνιση κατανομή ευθυνών
 • παρεμβατικότητα ενός μέλους στη ζωή κάποιου άλλου
 • μη αποδοχή των διαφορών των μελών
 • υπερβολική εξάρτηση κ.α.

Στόχος της οικογενειακής θεραπείας είναι:

 • η εξάλειψη του συμπτώματος στο μέλος που εκφράζει τη δυσλειτουργική συμπεριφορά
 • η κατανόηση των ρόλων που έχει αναλάβει κάθε μέλος
 • η επανασύνδεση των μελών και η αποκατάσταση της σταθερότητας των οικογενειακών σχέσεων
 • η βελτίωση της μεταξύ τους επικοινωνίας
 • η προώθηση της προσωπικής εξέλιξης κάθε μέλους.

Η διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι 1,5 ώρα. Το χρονικό διάστημα και η συχνότητα των συναντήσεων καθορίζονται από την οικογένεια και τον θεραπευτή ανάλογα με το αίτημα και τις ανάγκες των μελών. Στις συνεδρίες μπορούν να συμμετέχουν κάποια ή όλα τα μέλη της οικογένειας από κοινού. Η οικογενειακή θεραπεία μπορεί να λειτουργήσει είτε ως αυτοτελής διαδικασία είτε συμπληρωματικά στα πλαίσια της θεραπείας κάποιου μέλους της οικογένειας.

Θεραπεία οικογένειας