Ατομικές συνεδρίες

Η ατομική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και πιθανόν παρουσιάζουν δυσλειτουργίες σε έναν ή/και περισσότερους από τους κεντρικούς τομείς της ζωής:

  • τις σχέσεις (διαπροσωπικές, γονεϊκές, θέματα επικοινωνίας με τα παιδιά κ.α.)
  • την εργασία (ανεργία, επίτευξη στόχων, ανάληψη ευθυνών, διεκδίκηση, διαπραγμάτευση κ.α.)
  • την ψυχική ή/και σωματική υγεία (κατάθλιψη, άγχος, κρίσεις πανικού, ψυχοσωματικά συμπτώματα, χρόνιες ασθένειες κ.α.)
Ατομικές συνεδρίες

Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι να μπορέσει το άτομο να:

  • κατανοήσει τον εαυτό του
  • αναγνωρίσει και να εκφράσει τα συναισθήματά του
  • εντοπίσει προσωπικές δυσκολίες και εμπλοκές
  • αναδείξει κρυμμένες δυνάμεις του εαυτού του

επιφέροντας έτσι αλλαγή σε δυσλειτουργικές σκέψεις, συναισθηματικές αντιδράσεις και συμπεριφορές, με τελικό αποτέλεσμα την επίλυση των εσωτερικών συγκρούσεων και, κατ’ επέκταση, τη βελτίωση των σχέσεων στη ζωή του.

Οι ατομικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες είναι συνήθως εβδομαδιαίες και διαρκούν περίπου 1 ώρα. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, θεραπευτής και θεραπευόμενος συμμετέχουν από κοινού στη δημιουργία μιας σχέσης που στηρίζεται στην αποδοχή, την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη, την ενσυναίσθηση και την αυθεντικότητα.