Ομάδες Σχολών Γονέων

Οι Σχολές Γονέων ξεκίνησαν για να υποστηρίξουν τους γονείς στον δύσκολο ρόλο τους. Ο ρόλος του γονέα είναι μοναδικός, ίσως ο πιο σημαντικός ρόλος που αναλαμβάνει κάποιος. Ένας ρόλος, ωστόσο, με προκλήσεις και απαιτήσεις, καθώς η ανατροφή του παιδιού χρειάζεται εκτός από το ένστικτο και γνώσεις.

Σύμφωνα με την UNESCO, οι γονείς είναι παιδαγωγοί αναντικατάστατοι, οι βασικοί υπεύθυνοι για την ανατροφή του παιδιού τους. Μα την ίδια ώρα, είναι απροετοίμαστοι για τον πολύ υπεύθυνο ρόλο τους και μάλιστα στη σημερινή εποχή που, αφενός βάλλονται από υπερπληροφόρηση και παραπληροφόρηση, αφετέρου ο θεσμός της οικογένειας αλλάζει και μετασχηματίζεται με γοργούς ρυθμούς.

Τι είναι οι Σχολές Γονέων;

Σύμφωνα με τη «Διεθνή Ομοσπονδία για την Εκπαίδευση των Γονέων» (F.I.E.P.), στις Σχολές Γονέων κάποιος μαθαίνει το «επάγγελμα» του γονέα, διότι το να είσαι γονέας στην εποχή μας δεν μπορεί να είναι αυτοσχεδιασμός. Οι ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν αναπτυχθεί πολύ και οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί στην αναπτυξιακή και στην κοινωνική ψυχολογία μάς τροφοδοτούν συνεχώς με νέα δεδομένα που ο σύγχρονος γονέας χρειάζεται να γνωρίζει.

Το έργο των Σχολών Γονέων δεν μπορεί να συγκριθεί με κανενός είδους διαλέξεις, βιβλία, άρθρα ή πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου. Αναμφισβήτητα, τα όποια μέσα μετάδοσης πληροφοριών για τους γονείς μπορούν να είναι εξαιρετικά χρήσιμα και διαφωτιστικά. Ωστόσο, οι Σχολές Γονέων δεν παρέχουν στους γονείς μόνο πληροφορίες και στοιχειώδεις γνώσεις, αλλά τις αναγκαίες γι’ αυτούς γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να τις εφαρμόσουν και να τις αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Επιπλέον, δίνουν τη δυνατότητα της εμπειρίας της συμμετοχής σε ομάδα, η οποία δεν παρέχει μόνο πλούσιες ιδέες και γνώσεις, αλλά μέσα από την αλληλεπίδραση των μελών οι γονείς ανατροφοδοτούνται δημιουργικά και μαθαίνουν να επικοινωνούν ουσιαστικά, εξελίσσονται και διαφοροποιούνται. Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς ενδυναμώνονται και αποκομίζουν ευχαρίστηση και ικανοποίηση από την άσκηση του ρόλου τους.

Οι γονείς έρχονται στις Ομάδες Σχολών Γονέων για να μάθουν:
 • για την ανάπτυξη του παιδιού
 • να διαχειρίζονται τις εκρήξεις θυμού των νηπίων
 • πώς να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση του παιδιού
 • πώς να επικοινωνούν μαζί του πιο αποτελεσματικά
 • πώς να δημιουργούν στο παιδί κίνητρα για μάθηση
 • να θέτουν κανόνες και όρια πιο αποτελεσματικά
 • να συζητούν πώς να μοιράζονται τις ευθύνες της ανατροφής του παιδιού με τον άλλο γονέα
Είδη ομάδων
 • Ομάδα Σχολής Υποψήφιων-Μελλοντικών Γονέων
 • Ομάδα Σχολής Γονέων με παιδιά βρεφικής, νηπιακής και προσχολικής ηλικίας (0-6 χρόνων)
 • Ομάδα Σχολής Γονέων με παιδιά σχολικής ηλικίας (6-12 χρόνων)
 • Ομάδα Σχολής Γονέων με εφήβους (12-18 χρόνων)
 • Ομάδα Σχολής Γονέων με παιδιά όλων των ηλικιών
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για τη Σχολή Γονέων Κατεβάστε τον ενημερωτικό οδηγό για γονείς
Ομάδες Σχολών Γονέων